Celebrating Happy Children’s Day at Lillian Trasher’s Orphanage – Asyut Feb. 10 \\ الاحتفال بيوم الطفل السعيد ببيت ليليان تراشر – أسيوط – الجمعة 10 فبراير 2023