Celebrating the Centenary of the Church of the Christian Example – Al-Nakhila – Assiut \\ الاحتفال بالعيد المئوي لكنيسة المثال المسيحي – النخيلة – أسيوط
كُن شريكًا