Hamas terrorizes the world (202) | حماس تروع العالم (202)