جيلان متى
April 14, 2020

Take me to your arms | خذني في حضنك

April 14, 2020

Open the flood gates of heaven | أفتح كوي السماوات

April 14, 2020

Pouring of the spirit | سكيب الروح

April 14, 2020

God gave me authority | ربي أداني سلطان

April 14, 2020

At the well | عند البير

June 18, 2018

He loves me to death | بيحبني موت

June 13, 2018

First priorities | أول أهتماماتي

June 12, 2018

I will not allow | مش هاسمح

June 11, 2018

Get up and praise | قوم رنم

كُن شريكًا